HP LaserJet 1100 Printer series - Laser-veiligheidsverklaring

background image

Laser-veiligheidsverklaring

Het CDRH (Center for Devices and Radiological Health) van de
Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) heeft wettelijke
voorschriften van kracht doen worden voor laserproducten die sinds
1 augustus 1976 vervaardigd zijn. Naleving hiervan is verplicht voor
producten die in de Verenigde Staten verkocht worden. De printer is
gecertificeerd als een laserproduct van "Klasse 1" onder de
Uitstralingsnorm van de Amerikaanse DHHS (Department of Health
and Human Services) in het kader van de Wet op Uitstralingscontrole
voor Gezondheid en Veiligheid (Radiation Control for Health and
Safety Act) van 1968.

Aangezien de uitstraling die binnen de printer afgegeven wordt
volledig begrensd is door de beschermende buitenkant en uitwendige
omhulsels, kan de laserstraal niet ontsnappen gedurende enige fase
van normale werking door de gebruiker.

WAARSCHUWING!

Het gebruiken van bedieningen, het maken van aanpassingen of
het uitvoeren van procedures die niet in deze gebruikershandleiding
beschreven zijn kunnen tot blootstelling aan gevaarlijke uitstraling
leiden.