HP LaserJet 1100 Printer series - Richtlijnen voor het opnieuw inpakken van deprint

background image

Richtlijnen voor het opnieuw inpakken van
de printer

Indien mogelijk, sluit afdrukvoorbeelden bij en 5-10 vellen papier
of ander materiaal dat niet goed afdrukte.

Verwijder en houd alle DIMM's (geheugen) die op de printer
geïnstalleerd zijn. Zie "DIMM's verwijderenDIMM's verwijderen".

Verwijder de scanner.

Verwijder en houd alle kabels en optionele accessoires die op de
printer geïnstalleerd zijn.

VOORZICHTIG

Statische elektriciteit kan DIMM's beschadigen. Als u met DIMM's
omgaat, draag dan een geaarde anti-statische polsband of raak de
buitenkant van het anti-statische DIMM-pakket regelmatig aan en raak
daarna het metaal van de printer aan.

Verwijder en bewaar de toner-cassette.

VOORZICHTIG

Om beschadiging van de toner-cassette te voorkomen bergt u de
cassette in zijn oorspronkelijke verpakking op of berg hem zó op dat
hij niet aan licht blootstaat.

Gebruik, indien mogelijk, de oorspronkelijke verpakking en het
verpakkingsmateriaal.

U bent verantwoordelijk voor schade

tijdens verzending, veroorzaakt als resultaat van onvoldoende
verpakking. Als u het verpakkingsmateriaal van de printer al
weggegooid hebt, neem dan contact op met een plaatselijke
postservice voor informatie over het opnieuw verpakken van
de printer.

Sluit een volledige kopie van het Service-informatieformulier bij.
Zie "Service-informatieformulier".

HP beveelt aan dat de apparatuur verzekerd wordt voor
verzending.

background image

72 Hoofdstuk 6 Service en ondersteuning

DU