HP LaserJet 1100 Printer series Hjelp

background image

L a s e r J e t

1 1 0 0

H P

Brukerhåndbok

background image
background image

HP LaserJet 1100 skriver

Brukerhåndbok _____________

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

© Hewlett-Packard

Company 1998

Med enerett.
Reproduksjon, tilpasning
eller oversettelse uten
skriftlig tillatelse på
forhånd er forbudt, med
unntak av det som er
tillatt under lover om
opphavsrett.

Publikasjonsnummer
C4224-90934

Første utgave,
oktober 1998

Garanti

Informasjonen i dette
dokumentet kan endres
uten forvarsel.

Hewlett-Packard gir ingen
annen garanti med
hensyn til denne
informasjonen.
HEWLETT-PACKARD
FRASKRIVER SEG
UTTRYKKELIG
UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER FOR
SALGBARHET OG
ANVENDELIGHET TIL
ET BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard skal
ikke holdes ansvarlig for
direkte, indirekte og
tilfeldige skader eller
konsekvensskader, eller
andre skader som
oppstår i forbindelse med
utstyring eller bruk av
denne informasjonen.

Varemerker

Adobe er varemerker
for Adobe Systems
Incorporated.

CompuServe er et
varemerke i USA for
CompuServe, Inc.

Windows og Windows NT
er registrerte varemerker
i USA for Microsoft
Corporation.

E

NERGY

S

TAR

er et

servicemerke som er
registrert i USA for USA
EPA (Environmental
Protection Agency).

background image

NO