HP LaserJet 1100 Printer series - Fordele toner

background image

Fordele toner

Når det er lite toner igjen, vil du kanskje
se bleke eller lyse områder på en
utskrevet side. Du vil kanskje kunne
forbedre utskriftskvaliteten midlertidig
ved å fordele toneren i kassetten.
Ved å bruke fremgangsmåten nedenfor,
kan du kanskje gjøre ferdig den
gjeldende utskriftsjobben før du må
skifte tonerkassetten.

Merk

Hvis skanneren er tilkoblet, må du
kanskje flytte skriveren til kanten av
bordet før du åpner skriverdekselet for
å komme til.

1

Åpne skriverdekselet og ta
tonerkassetten ut av skriveren.

OBS!

For å unngå skade, bør du ikke utsette
tonerkassetten for lys i mer enn noen få
minutter. Dekk den med et papirark.

2

Rist tonerkassetten forsiktig fra side
til side slik at du fordeler toneren.

OBS!

Hvis du får toner på klærne, tørker du
det av med en tørr klut og vasker plagget
i kaldt vann.

Varmt vann gjør at toneren

fester seg i stoffet.

3

Sett tonerkassetten tilbake i
skriveren og lukk skriverdekselet.

Hvis utskriften fremdeles er for lys,
installerer du en ny tonerkassett. Se
“Skifte tonerkassetten”.

1

2

3

background image

NO

Skifte tonerkassetten 37