HP LaserJet 1100 Printer series - Skifte tonerkassetten

background image

Skifte tonerkassetten

Følg fremgangsmåten nedenfor når du
skal skifte tonerkassetten:

Merk

Hvis skanneren er tilkoblet, må du
kanskje flytte skriveren til kanten av
bordet før du åpner skriverdekselet
for å komme til.

1

Åpne skriverdekselet og ta ut den
gamle tonerkassetten. Se
“Resirkulere tonerkassetter” hvis du
vil ha informasjon om resirkulering.

2

Ta den nye tonerkassetten ut av
pakken, og rist den forsiktig fra side
til side slik at du fordeler toneren
jevnt i kassetten.

OBS!

For å unngå skade, bør du ikke utsette
toner-kassetten for lys i mer enn noen få
minutter. Dekk den med et papirark.

3

Bøy tungen på høyre side av
kassetten slik at den løsner.

OBS!

Hvis du får toner på klærne, tørker du
det av med en tørr klut og vasker plagget
i kaldt vann.

Varmt vann gjør at toneren

fester seg i stoffet.

4

Dra tungen til du har fjernet all
teipen fra kassetten.

5

Sett tonerkassetten inn i
skriveren. Kontroller at kassetten
sitter fast, og lukk skriverdekselet.

1

2

3

4

5

background image

38 Kapittel 4 Behandle tonerkassetten

NO

background image

NO

39

5