HP LaserJet 1100 Printer series - Oppbevare tonerkassetter

background image

Oppbevare tonerkassetter

Ikke ta en tonerkassett ut av emballasjen før du er klar til å bruke den.
Levetiden til en kassett i uåpnet pakning er omtrent to og et halvt år.
Levetiden til en kassett i en åpnet pakning er omtrent seks måneder.

OBS!

For å unngå at tonerkassetten skades, bør du ikke utsette den for lys i
mer enn noen få minutter.