HP LaserJet 1100 Printer series - Resirkulere tonerkassetter

background image

Resirkulere tonerkassetter

Hvis du skal installere en ny HP-tonerkassett, kan du se “Skifte
tonerkassetten” eller følge anvisningene i esken med tonerkassetten.
I tillegg kan du se informasjonen om resirkulering på esken med
kassetten og “Informasjon om HPs gjenvinningsprogram for
tonerkassetter”.