HP LaserJet 1100 Printer series - Bli kjent med skriveren

background image

Bli kjent med
skriveren

Dette kapitlet inneholder informasjon om disse emnene:

Skriverfunksjoner og fordeler

Skriverens komponenter

Velge papir og annet utskriftsmateriale

Legge papir i skriveren

Slå skriveren av

Spenningskonvertering

Få tilgang til skriveregenskapene (driveren) og Hjelp

Skrive ut en egentestside

Merk

Hvis du vil ha installasjonsanvisninger, kan du se

“Funksjonsoversikt

for HP LaserJet” som ble levert sammen med skriveren.

background image

2 Kapittel 1 Bli kjent med skriveren

NO