HP LaserJet 1100 Printer series - Elektronisk hjelp for skriveren

background image

Elektronisk hjelp for skriveren

Elektronisk hjelp for skriveregenskapene

Den elektroniske hjelpen for skriveregenskapene (driveren) inneholder
spesifikk informasjon om funksjonene i skriveregenskapene. Denne
elektroniske hjelpen kan veilede deg når du skal endre
standardinnstillinger for skriveren.

Du åpner hjelpesystemet for skriveregenskapene ved å åpne
skriveregenskapene og velge Hjelp.

Elektronisk hjelp

Den elektroniske hjelpen for HP LaserJet 1100 inneholder informasjon
om alle programmene for utskrift, kopiering og skanning.

Bruk en av de tre fremgangsmåtene nedenfor når du skal åpne det
elektroniske hjelpesystemet for HP LaserJet 1100:

Programgruppe:

Windows 9x og NT 4.0: Klikk på Start, Programmer,

HP LaserJet 1100 og til slutt LaserJet 1100 Online Help.

Windows 3.1x: Dobbeltklikk på ikonet HP LaserJet 1100

i Program-behandling, og dobbeltklikk deretter på
LaserJet 1100 Online Help.

Merk

Dokumentassistent er ikke tilgjengelig for operativsystemene
Windows 3.1x.

Dokumentassistent: Klikk på Verktøy og deretter Hjelp.

Dokumentskrivebord for LaserJet: Klikk på Hjelp
hovedmenyen.

background image

NO

Skrive ut en egentestside 13