HP LaserJet 1100 Printer series - Skriveregenskaper (driver)

background image

Skriveregenskaper (driver)

Skriveregenskapene styrer skriveren og lar deg endre standard-
innstillingene, som for eksempel papirstørrelse, utskrift på begge
sider av arket (manuell tosidig utskrift), utskrift av flere sider på ett ark
(n-opp-utskrift), oppløsning, vannmerker og skriverminne. Du kan få
tilgang til skriveregenskapene på to måter:

Gjennom programmet du skriver ut fra (ved å endre innstillingene
i dette programmet).

Gjennom operativsystemet Windows

®

(ved å endre

standardinnstillingene for alle fremtidige utskriftsjobber).

Merk

Siden mange brukerprogrammer bruker forskjellige fremgangsmåter
for å få tilgang til skriveregenskapene, skal vi beskrive vanlige
fremgangsmåter som brukes i Windows 9x og NT

®

4.0, og i

Windows 3.1x.

Windows 9x og NT 4.0

Endre innstillinger for programmet du bruker: Velg Skriv
ut

Fil-menyen i programmet, og klikk på Egenskaper.

(Fremgangsmåten kan variere noe fra program til program, men
dette er den vanligste metoden.)

Endre standardinnstillinger for alle fremtidige
utskriftsjobber:
Åpne Startmenyen, velg Innstillinger og
Skrivere. Høyreklikk på skriverikonet som du vil endre
egenskaper for, og velg Egenskaper. Du finner også mange av
egenskapene i Windows NT på menyen Dokumentstandarder.

background image

12 Kapittel 1 Bli kjent med skriveren

NO

Windows 3.1x

Endre innstillinger for programmet du bruker: Velg Skriv
ut
Fil-menyen i programmet, klikk Skrivere, og deretter
Alternativer. (Fremgangsmåten kan variere noe fra program
til program, men dette er den vanligste metoden.)

Endre standardinnstillinger for alle fremtidige
utskriftsjobber:
Dobbeltklikk på Skrivere i Windows
Kontrollpanel, merk skriveren og klikk på Oppsett.