HP LaserJet 1100 Printer series - Legge papir iskriveren

background image

Legge papir i skriveren

Legg papiret inn slik at den øvre kanten vender nedover og
utskriftssiden vender frem. Husk å stille inn papirskinnene slik
at du unngår fastkjørt papir og skjeve utskrifter.

OBS!

Hvis du forsøker å skriveut på papir som er krøllet, brettet eller skadet
på annen måte, kan det føre til at papiret kjører seg fast. Se
“Spesifikasjoner for papir til skriveren.”

Merk

Du må alltid ta alt papiret ut av innskuffen og rette ut bunken
når du legger i nytt papir.
På den måten forebygger du at flere ark
trekkes gjennom skriveren samtidig, og at papiret kjører seg fast. Se
klistremerket du plasserte på skriveren da du konfigurerte
maskinvaren.