HP LaserJet 1100 Printer series - Bestemte typer. . .

background image

Bestemte typer. . .

Transparenter: Legg i transparenter slik at den øvre kanten
vender nedover og utskriftssiden vender mot forsiden av
skriveren. Se “Skrive ut på transparenter”.

Konvolutter: Legg i konvolutter med den smale frimerkesiden
ned og utskriftssiden mot forsiden av skriveren. Se “Skrive ut på
konvolutter”.

Etiketter: Legg i etiketter slik at toppen vender nedover og
utskriftssiden vender mot skriverens forside. Se “Skrive ut
på etiketter”.

Brevhode: Legg i ark med brevhode slik at toppen vender
nedover og utskriftssiden vender mot skriverens forside. Se
“Skrive ut på brevhode”.

Kort: Legg i kort med den smale siden ned og utskriftssiden mot
forsiden av skriveren. Se “Skrive ut på kort”.

background image

10 Kapittel 1 Bli kjent med skriveren

NO