HP LaserJet 1100 Printer series - Skrive ut en egentestside

background image

Skrive ut en egentestside

En egentestside viser blant annet alle konfigurasjonsinnstillingene for
skriveren, eventuell bekreftelse på tilkobling av skanner, et eksempel
på utskriftskvaliteten og informasjon om sideantall for skriveren,
kopimaskinen og skanneren. I tillegg kan en egentestside verifisere at
skriveren fungerer som den skal.

Hvis du vil skrive ut en egentestside, trykker du inn og slipper
Start-knappen på skriverens kontrollpanel når skriveren er i
Klar-modus. Hvis skriveren er i strømsparingsmodus, trykker du inn
og slipper Start-knappen en gang for å ta den tilbake til vanlig modus,
og deretter trykker du inn og slipper Start-knappen en gang til.

background image

14 Kapittel 1 Bli kjent med skriveren

NO

background image

NO

15

2