HP LaserJet 1100 Printer series - Skriverens komponenter

background image

Skriverens komponenter

1. Kontrollpanel
2. Papirstøtter
3. Innskuff
4. Innskuff for enkeltark (prioritert mating)
5. Papirskinner
6. Utløsermekanisme for papirutmating
7. Rett gjennomgående utbane
8. Skriverdeksel
9. Utskuff

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Av/på-bryter (220-240 volts skrivere)
2. Strømkontakt
3. Minnedeksel
4. Parallellutgang

4

3

2

1

background image

4 Kapittel 1 Bli kjent med skriveren

NO