HP LaserJet 1100 Printer series - Kontrollpanelet på skriveren

background image

Kontrollpanelet på skriveren

Kontrollpanelet på skriveren består av to lamper og en knapp med
lampe. Disse lampene lyser i kombinasjoner som identifiserer
skriverens status.

Fortsett-knapp og -lampe: Trykk inn og slipp opp igjen når du
vil skrive ut en egentestside eller når skriveren er i modus for
manuell mating, eller trykk og hold den inne i fem sekunder for
å tilbakestille skriveren.

Klar-lampe: Indikerer at skriveren er klar til å skrive ut.

Obs!-lampe: Indikerer at skriveren starter opp, blir tilbakestilt
eller at det har oppstått en feil.

Merk

Se “Lyskombinasjoner på skriveren” hvis du vil vite hva de forskjellige
lampekombinasjonene betyr.

Obs!

-lampe

Fortsett

-knapp

og -lampe

Klar

-lampe

background image

NO

Skriverens komponenter 5