HP LaserJet 1100 Printer series - Papirskinnene på skriveren

background image

Papirskinnene på skriveren

Begge innskuffene har papirskinner. Papirskinnene brukes til å sikre
at papiret mates inn i skriveren på riktig måte, og at det ikke forskyver
seg (skjev tekst på siden). Når du legger i papir, stiller du inn
papirskinnene slik at de passer til papirbredden.

background image

6 Kapittel 1 Bli kjent med skriveren

NO