HP LaserJet 1100 Printer series - Spenningskonvertering

background image

Spenningskonvertering

HP LaserJet-skrivere er laget for bruk med ulike strømnett i ulike land.
På grunn av disse forskjellene, anbefaler ikke HP at du tar med deg
produkter du har kjøpt i USA til et annet land.

I tillegg til ulik spenning i strømnettet, kan andre land ha forskjellige
import- og eksportrestriksjoner, effektfrekvenser og krav til regulering.

Merk

Service på skrivere i HP LaserJet-familien skal utføres av et autorisert
serviceverksted eller en autorisert forhandler i det samme landet hvor
skriveren ble kjøpt.

På grunn av de forskjellige spesifikasjonene og garantivilkårene,
verken tilbyr eller støtter Hewlett-Packard konvertering av skrivere
i HP LaserJet-familien som er kjøpt i USA til bruk i andre land. Vi
anbefaler at du kjøper produktene utenfor USA hvis du har tenkt
å bruke dem der.

background image

NO

Få tilgang til skriveregenskapene (driveren) og Hjelp 11