HP LaserJet 1100 Printer series - De utskrevne sidene er forskjellige fra sidene på

background image

De utskrevne sidene er forskjellige fra sidene
på skjermen

Problemer med den utskrevne siden

Problem

Løsning

Utskriften går
svært sakte

Den maksimale utskriftshastigheten for skriveren er
8 sider per minutt. Denne hastigheten er målt med papir
som har “Letter”-størrelse. “Letter” er en standard
papirstørrelse i USA, og er mindre enn europeisk A4.
Utskriftsjobben din er kanskje veldig kompleks.
Forsøk dette:

Reduser dokumentets kompleksitet (reduser
mengden grafikk, osv.).

Endre innstillingen i skriveregenskapene til “Raskere
utskrift.” Se “Skriveregenskaper (driver)”.

Installer mer minne i skriveren. Se “Installere DIMM-
moduler (minne)”.

Fordreid, feil eller
ufullstendig tekst

Parallellkabelen er kanskje løs eller defekt. Forsøk dette:

Koble fra parallellkabelen og koble den til igjen.

Forsøk å skrive ut en jobb som du vet fungerer.

Hvis det er mulig, kan du forsøke å koble kabelen og
skriveren til en annen datamaskin, og prøve å skrive
ut en jobb som du vet fungerer.

Forsøk å bruke en ny IEEE-1284-kompatibel
parallellkabel. Se “Ekstrautstyr og
bestillingsinformasjon”.

En feil skriverdriver kan ha blitt valgt da du installerte
programvaren. Kontroller at HP LaserJet 1100 er valgt
i skriveregenskapene.

Det kan være en feil i brukerprogrammet. Forsøk å skrive
ut fra et annet program.

background image

NO

Finne løsningen 47

Manglende
grafikk eller
tekst

Filen kan ha blanke sider. Forsøk dette:

Se gjennom filen og kontroller at den ikke har
blanke sider.

Grafikkinnstillingene i skriveregenskapene kan være feil
for den jobbtypen du skriver ut:

Prøv en annen grafikkinnstilling i
skriveregenskapene. For informasjon om hvordan
du får tilgang til skriveregenskapene, kan du se
“Skriveregenskaper (driver)”.

Det er mulig at skriverdriveren ikke fungerer for den
jobbtypen du skriver ut.

Prøv å bruke en annen skriverdriver (programvare),
som for eksempel driveren for HP LaserJet III.
Merk: Hvis du bruker en annen driver, vil du ikke ha
tilgang til alle funksjonene.

Sideformatet er
forandret

Hvis dokumentet ble laget mens du brukte en eldre eller
en annen skriverdriver (skriverprogramvare), eller mens
innstillingene for skriveregenskaper var forskjellige, kan
sideformatet bli endret når du nå forsøker å skrive ut med
ny skriverdriver eller nye innstillinger. For å unngå dette
problemet, kan du forsøke dette:

Opprett dokumenter og skriv dem ut med den samme
skriverdriveren og de samme innstillingene for
skriveregenskaper, uansett hvilken HP LaserJet-
skriver du bruker.

Endre innstillingene i skriveregenskapene.
Prøv å endre oppløsningen, papirstørrelsen,
skriftinnstillingene og andre innstillinger. Se
“Skriveregenskaper (driver)”.

Grafikkvalitet

Grafikkinnstillingene passer kanskje ikke til din
utskriftsjobb.

Kontroller grafikkinnstillingene i skriveregenskapene,
og juster dem, eksempelvis oppløsningen, etter
behov. Se “Skriveregenskaper (driver)”.

Prøv å bruke en annen skriverdriver (programvare),
som for eksempel driveren for HP LaserJet III.
Merk: Hvis du bruker en annen driver, vil du ikke ha
tilgang til alle funksjonene.

Problemer med den utskrevne siden (Forts.)

Problem

Løsning

background image

48 Kapittel 5 Feilsøking med skriveren

NO