HP LaserJet 1100 Printer series - Feilmeldinger på skjermen

background image

Feilmeldinger på skjermen

Feilmeldinger på skjermen

Feilmelding

Løsning

Skriver svarer ikke/
feilskriving til LPT1

Kontroller dette:

Klar-lampen lyser.

Strømkabelen og parallellkabelen er riktig tilkoblet.

Forsøk dette:

Koble fra strømkabelen og parallellkabelen i begge
ender, og koble dem til igjen.

Bruk en annen IEEE-1284-kompatibel
parallellkabel.

Utgamg ikke
tilgjengelig (i bruk
av et annet
program)

Det er en enhetskonflikt. Dette kan skje hvis en annen
skriver som er koblet til datamaskinen, kjører status-
programvare. Statusprogramvaren tar kontroll over
parallellutgangen på datamaskinen og vil ikke la
HP LaserJet 1100 få tilgang til utgangen.

Forsøk dette:

Deaktiver alle statusvinduer for andre skrivere.

Kontroller at utgangsinnstillingene for skriveren
er riktige. Åpne skriveregenskapene; se
“Skriveregenskaper (driver)”. Du finner
utgangsinnstillingene under egenskapskategorien
Detaljer i skjermbildet Skriveregenskaper.

background image

44 Kapittel 5 Feilsøking med skriveren

NO

Ulovlig
operasjon/Generell
beskyttelsesfeil/
Spole 32 feil

Denne feilmeldingen indikerer at det har oppstått et
problem i Windows med datamaskinens
systemressurser (minne eller harddisk).
Start datamaskinen på nytt for å fjerne denne feilen.

For å unngå at denne feilen oppstår i fremtiden, kan du
følge noen av eller alle disse rådene:

Ikke kjør for mange programmer samtidig. Lukk
de programmene du ikke bruker, i stedet for å
minimere dem. Programmer som for eksempel
skjermsparere, viruskontroll, statusprogrammer,
faks/telefonsvarerprogrammer og meny-
programmer bruker ressurser som du kanskje
trenger for å kunne skrive ut.

Ikke utfør minneintensive oppgaver, som å sende
en faks eller kjøre et videoklipp, mens du skriver ut.

Slett alle temporære filer (“fil_navn.tmp”) fra
Temp-underkatalogene; for eksempel fra
underkatalogen C:\Windows\Temp.

Skriv ut med 300 ppt i stedet for 600 ppt.

Bruk en alternativ skriverdriver (skriver-
programvare), som for eksempel programvaren for
HP LaserJet III. Merk: Hvis du bruker en annen
driver, vil du ikke ha tilgang til alle funksjonene.

Feilmeldinger på skjermen (Forts.)

Feilmelding

Løsning

background image

NO

Finne løsningen 45