HP LaserJet 1100 Printer series - Lyskombinasjoner på skriveren

background image

Lyskombinasjoner på skriveren

Lysmeldinger på kontrollpanelet

Lampestatus

Skriverens tilstand

Handling

Strømsparingsmodus

(eller skriveren er av)

Skriveren bruker
strømsparingsmodus
for å spare strøm.

Hvis du trykker på Start-knappen på
skriverens kontrollpanel eller starter en utskrift,
vil skriveren gå ut av strømsparingsmodus.
Kontroller strømkabelen hvis forslagene
ovenfor ikke hjelper (og av/på-knappen hvis
skriveren bruker 220-240 volt).

Klar

Skriveren er klar til å
skrive ut.

Du trenger ikke å gjøre noe, men hvis du
trykker inn og slipper Start-knappen på
skriverens kontrollpanel, vil en egentest-side
bli skrevet ut.

Behandler

Skriveren mottar eller
behandler data.

Vent til jobben skrives ut.

Data i buffer

Skriverminnet inneholder
data som ikke er blitt
skrevet ut.

Trykk inn og slipp Start-knappen på skriverens
kontrollpanel for å skrive ut de gjenværende
dataene.

Manuell mating

Skriveren er i modus for
manuell mating.

Kontroller at du har lagt i det riktige papiret, og
trykk inn og slipp Start-knappen på skriverens
kontrollpanel for å skrive ut. Manuell mating
kontrolleres av programvaren. Hvis du ikke vil
ha skriveren i modus for manuell mating, endrer
du innstillingene fra skriveregenskapene. Se
“Skriveregenskaper (driver)”.

Symbol for “lampen er av”

Symbol for “lampen blinker”

Symbol for “lampen lyser”

Forklaring til lampenes status

background image

42 Kapittel 5 Feilsøking med skriveren

NO

Åpent deksel, ingen
tonerkassett eller
fastkjørt papir

Skriveren er i en
feiltilstand.

Kontroller at:

skriverdekselet er lukket.

tonerkassetten er riktig installert i
skriveren. Se “Skifte tonerkassetten”.

det ikke er noe fastkjørt papir. Se “Fjerne
fastkjørt papir fra skriveren”.

Tomt for papir

Skriveren er tom for papir.

Legg papir i skriveren. Se “Legge papir
i skriveren”.

Ikke mer minne

Skriveren gikk tom for
minne under en
utskriftsjobb.

Siden som ble forsøkt skrevet ut var kanskje for
kompleks for skriverens minnekapasitet.

Se “Minne (DIMM-moduler)” hvis du vil
legge til mer minne.

Trykk inn og slipp Start-knappen for
å skrive ut.

Tilbakestill/
Skriverinitialisering

Skriverminnet er blitt
tilbakestilt og alle tidligere
sendte utskriftsjobber er
fjernet; eller skriveren
holder på med
initialiseringsprosessen.
Hvis skriveren initialiseres,
blinker alle lysene i et halvt
sekund eller lenger.

Du trenger ikke å gjøre noe. Du kan
imidlertid tilbakestille skriveren hvis du trykker
inn Start-knappen og holder den inne i
5 sekunder.

Uopprettelig feil

Alle lampene lyser.

Tilbakestill skriveren.

Slå skriveren av og deretter på igjen.

Kontakt HP kundestøtte. Se “HP-støtte”.

Lysmeldinger på kontrollpanelet (Forts.)

Lampestatus

Skriverens tilstand

Handling

background image

NO

Finne løsningen 43