HP LaserJet 1100 Printer series - Problemer med papirbehandling

background image

Problemer med papirbehandling

Problemer med papirbehandling

Problem

Løsning

Fastkjørt papir

Kontroller at du bruker papir som oppfyller
spesifikasjonene. Se “Spesifikasjoner for papir
til skriveren”.

Kontroller at papiret du bruker ikke er krøllet,
brettet eller skadet.

Se “Fjerne fastkjørt papir fra skriveren”.

Utskriften er skjev
(skråstilt)

Juster papirskinnene slik at de passer til
bredden på papiret du bruker, og forsøk på nytt.
Se “Papirskinnene på skriveren” eller “Legge
papir i skriveren”.

Se “Skjev side”.

Mer enn ett ark trekkes
gjennom skriveren
samtidig

Innskuffen er kanskje for full. Se “Legge papir
i skriveren”. Kontroller at papiret ikke er krøllet,
brettet eller skadet.

Skriveren trekker
ikke papiret inn fra
innskuffen

Kontroller at skriveren ikke er i modus for
manuell mating. Se “Lyskombinasjoner på
skriveren”.

Innmatingsvalsen kan være skitten eller skadet.
Se “Rengjøre innmatingsvalsen” eller “Skifte
innmatingsvalse”.

Skriveren krøller
papiret

Juster utløsermekanismen for papirutmating til
ned-posisjon for å skrive ut gjennom den rette
gjennomgående utbanen. Se “Papirbanene”
eller “Skrive ut på utskriftsmateriale”.

Se “Krøllet eller bølget”.

Skriveren sender ikke
utskriften til riktig bane

Juster utløsermekanismen for papirutmating slik at
den gjenspeiler ønsket utbane. Se “Papirbanene”.

background image

46 Kapittel 5 Feilsøking med skriveren

NO