HP LaserJet 1100 Printer series - Sidene ble ikke skrevet ut . . .

background image

Sidene ble ikke skrevet ut . . .

Lyskombinasjoner: Hvilke lyskombinasjoner ser du på
skriverens kontrollpanel? Se “Lyskombinasjoner på skriveren”.

Feilmeldinger på skjermen: Er det en melding på skjermen? Se
“Feilmeldinger på skjermen”.

Papirbehandling: Blir papiret trukket inn i skriveren på feil måte?
Er det noe fastkjørt papir? Se “Problemer med papirbehandling”.