HP LaserJet 1100 Printer series - Fjerne fastkjørt papir fra skriveren

background image

Fjerne fastkjørt papir fra skriveren

Av og til kan papiret kjøre seg fast under en utskriftsjobb. Noen av
grunnene til dette kan være:

Papiret er lagt i innskuffen på feil måte, eller det er for mye papir
i innskuffen. Se “Legge papir i skriveren”.

Utbanen blir endret under en utskriftsjobb (i stedet for før
jobben starter).

Utskriftsmateriale som ikke oppfyller HPs spesifikasjoner blir
brukt. Se “Spesifikasjoner for papir til skriveren”.

Merk

Du må alltid ta alt papiret ut av innskuffen og rette ut bunken når
du legger i nytt papir.
På den måten forebygger du at flere ark trekkes
gjennom skriveren samtidig, og at papiret kjører seg fast. Se
klistremerket du plasserte på skriveren da du konfigurerte
maskinvaren.

Du vil bli varslet om eventuelt fastkjørt papir gjennom en feilmelding
fra programvaren og lampene på skriverens kontrollpanel. Se
“Lyskombinasjoner på skriveren”.

Vanlige steder der papiret kjører seg fast

Tonerkassettområdet: Se “Fjerne en fastkjørt side”.

Innskuffområdene: Hvis arket fremdeles stikker ut av innskuffen,
trekker du det helt ut. Hvis du ikke klarer å fjerne arket på denne
måten, kan du se “Fjerne en fastkjørt side”.

Utbaner: Hvis arket stikker ut av utskuffen eller utbanen, trekker
du det helt out. Hvis du ikke klarer å fjerne arket på denne måten,
kan du se “Fjerne en fastkjørt side”.

Merk

Det kan være løs toner igjen i skriveren etter fastkjørt papir. Dette vil
bli fjernet etter at du har skrevet ut et par ark.

background image

NO

Fjerne fastkjørt papir fra skriveren 57