HP LaserJet 1100 Printer series - Fastkjørt papir: ta ut avrevne papirbiter

background image

Fastkjørt papir: ta ut
avrevne papirbiter

Noen ganger kan en bit med fastkjørt
papir bli revet av når du prøver å trekke
det ut. Bruk denne fremgangsmåten hvis
du må fjerne små papirbiter som er blitt
liggende igjen i skriveren.

1

Kontroller at tonerkassetten er
installert og at skriverdekselet
er lukket.

2

Slå skriveren av og deretter på igjen.
Når skriveren starter opp på nytt, vil
valsene trekke papirbiten(e) frem.

Merk

Skrivere som bruker 220-240 volt kan slås
av med bryteren. Se “Slå skriveren av”.

3

Åpne skriverdekselet og ta ut
tonerkassetten.

4

Ta ut papirbiten(e).

5

Sett tonerkassetten tilbake på plass
og lukk skriverdekselet.

Hvis papiret ikke kommer ut, gjentar du
trinn 1 til og med 5.

1

2

3

4

5

background image

60 Kapittel 5 Feilsøking med skriveren

NO