HP LaserJet 1100 Printer series - Fjerne en fastkjørt side

background image

Fjerne en fastkjørt side

Hvis skanneren er festet til skriveren, må
du kanskje trekke skriveren til kanten av
bordet, slik at dekselet henger over
kanten og gir deg full tilgang.

1

Åpne skriverdekselet. Hvis du
kan trekke papiret ut uten å ta ut
tonerkassetten, gjør du det; se
trinn 3. Hvis ikke, fortsetter du
med trinn 2.

2

Ta ut tonerkassetten, sett den til side
og dekk den med et papirark.

OBS!

Fastkjørt papir i dette området kan føre til
løs toner på siden. Hvis du får toner på
klærne, vasker du dem i kaldt vann.
Varmt vann fører til permanente flekker
på tøyet.

OBS!

For å unngå skade på tonerkassetten,
bør du ikke utsette den for lys i mer enn
et par minutter. Dekk den med et
papirark.

Fortsättning på nästa sida.

1

2

background image

58 Kapittel 5 Feilsøking med skriveren

NO

3

Ta tak i den siden av arket som
er mest synlig (også hvis det er
midten), og trekk det forsiktig ut
av skriveren.

Merk

Hvis papiret blir revet opp, kan du se
“Fastkjørt papir: ta ut avrevne papirbiter”.

4

Når alt det fastkjørte papiret er
fjernet, setter du tonerkassetten
tilbake på plass og lukker
skriverdekselet.

Merk

Hvis du måtte flytte skriveren til kanten
av bordet for å komme til, kontrollerer du
at skriverkabelen og strømkabelen er
godt festet.

Det er mulig at du må tilbakestille
skriveren etter en fastkjøring av papir.
Se “Tilbakestille skriveren”.

Merk

Ta ut alt papiret fra innskuffen og rett ut
bunken når du legger i nytt papir.

4

3

background image

NO

Fjerne fastkjørt papir fra skriveren 59