HP LaserJet 1100 Printer series - Rengjøre innmatingsvalsen

background image

Rengjøre
innmatingsvalsen

Hvis du vil rengjøre innmatingsvalsen
i stedet for å skifte den, følger du
fremgangsmåten nedenfor:

Ta innmatingsvalsen ut slik det
er beskrevet under “Skifte
innmatingsvalse”.

1

Dypp en lofri klut i isopropylalkohol,
og tørk over valsen.

ADVARSEL!

Alkohol er brannfarlig. Hold alkoholen
og kluten borte fra åpen flamme. Vent til
alkoholen er helt tørket før du lukker
skriveren og kobler til strømkabelen.

2

Bruk en tørr, lofri klut til å tørke
av innmatingsvalsen for å fjerne
løs smuss.

3

Vent til innmatingsvalsen er helt tørr
før du setter den tilbake i skriveren.

1

2

3

background image

NO

Tilbakestille skriveren 63