HP LaserJet 1100 Printer series - Skifte innmatingsvalse

background image

Skifte innmatingsvalse

Hvis det ofte oppstår problemer når
skriveren skal trekke inn papir (papiret
mates ikke eller mer enn ett ark mates
gjennom), må du kanskje skifte eller
rengjøre innmatingsvalsen. Se
“Ekstrautstyr og bestillingsinformasjon”
hvis du vil bestille en ny innmatingsvalse.

1

Trekk strømkabelen ut av skriveren
og vent til skriveren har kjølt seg ned.

2

Åpne dekselet og ta ut
tonerkassetten.

3

Finn innmatingsvalsen.

4

Roter undersiden av
innmatingsvalsen mot skriverens
forside.

Fortsättning på nästa sida.

1

2

3

4

background image

NO

Fjerne fastkjørt papir fra skriveren 61

5

Trekk innmatingsvalsen forsiktig
rett ut.

6

Plasser den nye delen i sporet til den
gamle innmatingsvalsen.

7

Roter undersiden av den nye
innmatingsvalsen mot skriverens
bakside.

8

Sett tonerkassetten tilbake på plass
og lukk skriverdekselet.

Merk

Koble strømkabelen til skriveren igjen.

5

6

7

8

background image

62 Kapittel 5 Feilsøking med skriveren

NO