HP LaserJet 1100 Printer series - Eksempler på bildedefekter

background image

Eksempler på bildedefekter

Lys eller svak
utskrift

Bitbortfall

Tonerflekker

Utsmurt toner

Grå bakgrunn

Loddrette streker

background image

NO

Forbedre utskriftskvaliteten 49

Misdannede tegn

Gjentatte loddrette
defekter

Løs toner

Skjev side

Krøllet eller bølget

Skrukker eller bretter

background image

50 Kapittel 5 Feilsøking med skriveren

NO