HP LaserJet 1100 Printer series - Rengjøre tonerkassettområdet

background image

Rengjøre
tonerkassettområdet

Det er ikke nødvendig å rengjøre
tonerkassett-området med jevne
mellomrom. Se om det er mye toner
i dette området før du rengjør det.

ADVARSEL!

Før du rengjør skriveren, slår du den
av ved å trekke strømkabelen ut av
skriveren, og vente til skriveren har
kjølt seg ned.

1

Slå skriveren av ved å trekke
strømkabelen ut av skriveren,
og vent til den har kjølt seg ned.

2

Åpne skriverdekselet og ta ut
tonerkassetten.

OBS!

For å unngå skade, bør du ikke utsette
toner-kassetten for lys i mer enn noen
få minutter. Dekk den hvis det er
nødvendig. Du må heller ikke ta på den
svarte overføringsvalsen av skumgummi
inne i skriveren. Hvis du gjør det, kan
skriveren bli skadet.

3

Bruk en tørr, lofri klut og tørk
av eventuell smuss fra papir-
baneområdet og nedsenkingen for
tonerkassetten.

4

Sett tonerkassetten tilbake på plass
og lukk skriverdekselet.

5

Plugg strømkabelen tilbake i
skriveren.

1

2

3

4

5

background image

NO

Rengjøre skriveren 55