HP LaserJet 1100 Printer series - Garanti og lisens

background image

Garanti og lisens

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Hewlett-Packards lisensbevilling for programvare

Hewlett-Packards begrensede garantierklæring

Retur av produkt

Begrenset garanti på tonerkassettens varighet

background image

108 Tillegg D Garanti og lisens

NO