HP LaserJet 1100 Printer series - Begrenset garanti på tonerkassettens varighet

background image

Begrenset garanti på tonerkassettens varighet

Merk

Garantien nedenfor gjelder tonerkassetten som fulgte med skriveren.

HPs tonerkassetter er garantert uten mangler i materiale og utførelse
til HP-tonerkassetten er tom. Garantien dekker eventuelle defekter
eller mangler i en ny tonerkassett fra Hewlett-Packard.

Hvor lenge varer dekningen?

Dekningen varer til HP tonerkassetten er tom. Da utløper garantien.

Hvordan vet jeg når HP tonerkassetten holder på å gå tom?

HP tonerkassetten er tom når utviskede eller bleke tegn vises
på utskriften.

Hva vil HP gjøre?

HP vil etter HPs vurdering enten erstatte produktet som
beviselig er mangelfullt, eller refundere kjøpeprisen. Legg ved et
utskriftseksempel som viser hva den defekte kassetten skriver ut,
hvis det er mulig.

Hva dekker ikke denne garantien?

Garantien dekker ikke kassetter som er påfylt, tømt, har vært
utsatt for hardhendt behandling, er misbrukt eller klusset med på
noen måte.

Hvordan returnerer jeg en kassett som ikke fungerer?

Dersom kassetten beviselig har mangel, fyller du ut
Informasjonsskjema for service og legger ved et utskriftseksempel
som viser mangelen. Returner skjemaet og kassetten til kjøpestedet,
der kassetten vil bli erstattet.

background image

114 Tillegg D Garanti og lisens

NO

Hvordan vil lover som gjelder stat, provis eller land bli
håndhevet?

Denne begrensede garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter,
og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat,
provins til provins eller land til land. Denne begrensede garantien er
den eneste garantien på HP-tonerkassetter, og har fortrinn foran
eventuelle andre garantier i forbindelse med dette produktet.

IKKE I NOE TILFELLE SKAL HEWLETT-PACKARD COMPANY
VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE,
SPESIELLE, INDIREKTE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER
ELLER KONSEKVENSSKADER, STORE SKADEERSTATNINGER
ELLER TAPT FORTJENESTE SOM SKYLDES BRUDD PÅ DENNE
GARANTIEN, ELLER AV ANDRE GRUNNER.

FOR FORBRUKERTRANSAKSJONER I AUSTRALIA OG NEW
ZEALAND; GARANTIBETINGELSENE I DENNE KONTRAKTEN,
UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV,
VERKEN UTELATER, BEGRENSER ELLER TILLEMPER, OG ER
ET TILLEGG TIL PÅLAGTE LOVBESTEMTE RETTIGHETER SOM
GJELDER FOR SALGET AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

background image

NO

115

E