HP LaserJet 1100 Printer series - Innhold

background image

Innhold i

Innhold

1 Bli kjent med skriveren

Skriverfunksjoner og fordeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Skrive ut med førsteklasses kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Spare penger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Lage profesjonelle dokumenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Skriverens komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Kontrollpanelet på skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Papirskuffene på skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Papirskinnene på skriveren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Papirbanene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Skriverdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Velge papir og annet utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Legge papir i skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Bestemte typer. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Slå skriveren av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Spenningskonvertering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Få tilgang til skriveregenskapene (driveren) og Hjelp . . . . . . . . . .11

Skriveregenskaper (driver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Elektronisk hjelp for skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Skrive ut en egentestside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2 Skrive ut på utskriftsmateriale

Skrive ut på transparenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Skrive ut på konvolutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Skrive ut på etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Skrive ut på brevhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Skrive ut på kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

background image

ii Innhold

NO

3 Utskriftsoppgaver

Skrive ut med manuell mating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Skrive ut på begge sider av papiret (manuell tosidig

utskrift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Manuell tosidig utskrift til utskuffen (standard) . . . . . . . . . . . .24
Manuell tosidig utskrift (spesielt) på tungt

utskriftsmateriale og kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Skrive ut vannmerker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Få tilgang til vannmerkefunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Skrive ut flere sider på ett ark (n-opp-utskrift) . . . . . . . . . . . . . . . .27

Få tilgang til funksjonen for flere sider per ark . . . . . . . . . . . .27

Skrive ut hefter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Avbryte en utskriftsjobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Endre innstillinger for utskriftskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Skrive ut med EconoMode (spar toner). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

4 Behandle tonerkassetten

Tonerkassetter fra HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

HPs holdning angående tonerkassetter fra andre

produsenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Oppbevare tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Forventet kapasitet for en tonerkassett. . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Resirkulere tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Spare toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Fordele toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Skifte tonerkassetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

background image

NO

Innhold iii

5 Feilsøking med skriveren

Finne løsningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Sidene ble ikke skrevet ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Sidene ble skrevet ut, men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Lyskombinasjoner på skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Feilmeldinger på skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Problemer med papirbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
De utskrevne sidene er forskjellige fra sidene

på skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Forbedre utskriftskvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Eksempler på bildedefekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Korrigere utskriftsdefekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Rengjøre skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Rengjøre tonerkassettområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Rengjøre papirbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Fjerne fastkjørt papir fra skriveren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Fjerne en fastkjørt side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Fastkjørt papir: ta ut avrevne papirbiter . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Skifte innmatingsvalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Rengjøre innmatingsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Tilbakestille skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

6 Service og støtte

Tilgjengelighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Maskinvareservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Retningslinjer for nedpakking av skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Informasjonsskjema for service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
HP-støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Kundestøtte og reparasjonsassistanse (USA og Canada) . . .69
Kundestøttesenter i Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Elektroniske tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Få tak i programvareverktøy og elektronisk informasjon . . . .74
Bestilling av ekstrautstyr og rekvisita direkte fra HP . . . . . . . .75
HP Support Assistant compact disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
HP serviceinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
HP SupportPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Internasjonale salgs- og servicekontorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

background image

iv Innhold

NO

Tillegg A Skriverspesifikasjoner

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
FCC-kompatibilitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Miljømessig produktforvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Dataark for materialsikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Spesielle bestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Konformitetserklæring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Sikkerhetsbestemmelse angående laserstråling . . . . . . . . . .91
Koreanske EMI-bestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Laserbestemmelser for Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Tillegg B Papirspesifikasjoner

Spesifikasjoner for papir til skriveren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Papirstørrelser som skriveren håndterer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Retningslinjer for bruk av papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

Etiketter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Transparenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Konvolutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Kort og tungt utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Tillegg C Minne (DIMM-moduler)

Installere DIMM-moduler (minne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Teste installasjon av DIMM-modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Fjerne DIMM-moduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Tillegg D Garanti og lisens

Hewlett-Packards lisensbevilling for programvare . . . . . . . . . . .108
Hewlett-Packards begrensede garantierklæring . . . . . . . . . . . . .110
Retur av produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Begrenset garanti på tonerkassettens varighet. . . . . . . . . . . . . .113

Tillegg E Ekstrautstyr og bestillingsinformasjon

Stikkordregister

background image

NO

1

1