HP LaserJet 1100 Printer series - Fjerne DIMM-moduler

background image

Fjerne DIMM-moduler

Følg anvisningene nedenfor for å fjerne
DIMM-moduler:

OBS!

Håndtering av en DIMM-modul (minne)
uten å ha på jordet, antistatisk utstyr,
kan skade DIMM-modulen

1

Trekk ut strømledningen til skriveren.

2

Åpne minnedekselet på skriveren
ved å trekke bunnkanten av dekselet
forsiktig ut og opp til det holder seg
åpent av seg selv.

3

Lås opp låsene ved å trykke dem
utover.

4

Ta tak i DIMM-modulen i den øvre
kanten, trekk forsiktig rett opp, og
fjern deretter modulen fra skriveren.

Merk

Lagre DIMM-modulen i en antistatisk
pose.

1

2

3

4

background image

106 Tillegg C Minne (DIMM-moduler)

NO

background image

NO

107

D