HP LaserJet 1100 Printer series - Installere DIMM-moduler (minne)

background image

Installere DIMM-moduler (minne)

Ved å legge til mer minne (bare RAM) i
HP LaserJet 1100 kan du skrive ut mer
kompliserte jobber.

Følg anvisningene nedenfor for å
installere DIMM-moduler:

OBS!

Håndtering av en DIMM-modul (minne)
uten å ha på jordet, antistatisk utstyr,
kan skade DIMM-modulen.

1

Trekk ut strømledningen til skriveren.

2

Åpne minnedekselet på skriveren
ved å trekke bunnkanten av dekselet
forsiktig ut og opp til det står åpent
av seg selv.

3

Ta DIMM-modulen ut av den
antistatiske posen den kom i,
ved å ta tak i modulens øvre kant.

Fortsättning på nästa sida.

1

2

3

background image

NO

Installere DIMM-moduler (minne) 103

4

Plasser DIMM-modulen over
sporet på innsiden av skriverens
minnedeksel. Gullkontaktene skal
peke ned, og utsparingen skal være
på venstre side.

5

Trykk forsiktig DIMM-modulen rett
inn i sporet, og pass på at den sitter
rett og er helt nede. Låsene skal vris
innover.

6

Lås låsene på plass ved å skyve
håndtakene mot hverandre.

4

5

6

background image

104 Tillegg C Minne (DIMM-moduler)

NO