HP LaserJet 1100 Printer series - Retningslinjer for bruk av papir

background image

Retningslinjer for bruk av papir

Bruk vanlig papir med en vekt på 75 g/m

2

(20 lb) for å oppnå beste

resultat. Pass på at papiret er av god kvalitet og uten kutt, hakk,
rifter, flekker, løse partikler, støv, skrukker, porer eller bøyde eller
brettede kanter.

Hvis du er usikker på hvilken papirtype du legger i (bond eller
resirkulert), kan du finne ut dette ved å lese etiketten på papirpakken.

Noen papirtyper forårsaker problemer med utskriftskvaliteten,
fastkjøring eller skader på skriveren.

Merk

Bruk ikke brevhodepapir som er trykt med blekk som har lav
varmemotstand, som for eksempel det som blir brukt i visse typer
termografi.

Bruk ikke brevhodepapir med opphevet skrift.

Skriveren bruker varme og trykk til å fiksere toner til papiret. Påse
at alt farget papir eller ferdigtrykte skjemaer bruker blekk som er
kompatibelt med fikseringstemperaturen i skriveren (200 °C eller
392 °F i 0,1 sekund).

Symptom

Problem med papiret

Løsning

Dårlig utskriftskvalitet
eller tonerfeste.
Problemer med mating.

For fuktig, for grovt, for glatt
eller strukturert; feil
papirtype.

Prøv en annen papirtype, mellom
100 - 250 Sheffield, 4-6 %
fuktighetsinnhold.

Bitbortfall, fastkjøring,
krumming.

Lagret på feil måte.

Lagre papiret flatt i en
fuktighetssikker innpakning.

Økt grå
bakgrunnsskygge.

For tungt.

Bruk en lettere papirtype.

For mye krumming.
Problemer med mating.

For fuktig, feil fiberretning
eller kortfibret konstruksjon.

Bruk langfibret papir.
Skriv ut via den rette
gjennomgående utbanen.

Fastkjøring, skade
på skriver.

Utskjæringer eller
perforering.

Bruk ikke papir med utskjæringer
eller perforering.

Problemer med mating.

Frynsete kanter.

Bruk papir av god kvalitet.

background image

96 Tillegg B Papirspesifikasjoner

NO