HP LaserJet 1100 Printer series - Etiketter

background image

Etiketter

Etikettkonstruksjon

Ved valg av etiketter, må du vurdere kvaliteten til hver komponent på
følgende måte:

Selvklebende: Det selvklebende materialet må være stabilt ved
200 °C, som er den maksimale temperaturen det blir utsatt for
i skriveren.

Etikettoppsett: Bruk bare etiketter uten synlig underlagspapir
mellom dem. Etiketter kan løsne fra ark med mellomrom mellom
etikettene og forårsake store fastkjøringsproblemer.

Krumming: Før utskrift skal etikettene ligge flatt uten at de
krummer seg mer enn 13 mm i hver retning.

Utførelse: Bruk ikke etiketter med skrukker, bobler eller andre
tegn på at de skiller seg fra underlagspapiret.