HP LaserJet 1100 Printer series - Konvolutter

background image

Konvolutter

Konvoluttkonstruksjon

Konvoluttkonstruksjonen er avgjørende. Brettene på konvolutter kan
variere mye, ikke bare fra produsent til produsent, men også i én og
samme eske fra samme produsent. Vellykket utskrift på konvolutter er
avhengig av kvaliteten på konvoluttene. Vurder følgende komponenter
ved valg av konvolutter:

Vekt: Papirvekten til konvoluttene skal ikke overstige 105 g/m

2

(28 lb), ellers kan de kjøre seg fast i skriveren.

Konstruksjon: Før utskrift skal konvoluttene ligge flatt med
maksimum 6 mm krumming, og de skal være lufttomme.
(Konvolutter som inneholder luft, kan forårsake problemer.)

Utførelse: Kontroller at konvoluttene ikke er skrukket, brettet eller
ødelagt på annen måte.

Størrelser: Fra 90 x 160 mm til 178 x 254 mm.

Konvolutter med to sømmer

Konvolutter med to sømmer har vertikale sømmer på hver side av
konvolutten i stedet for diagonale sømmer. Denne stilen har lettere
for å bli skrukket. Kontroller at sømmen går helt ned i hjørnene på
konvolutten som vist nedenfor.

Akseptabelt

Ikke akseptabelt

background image

98 Tillegg B Papirspesifikasjoner

NO

Konvolutter med selvklebende avrivningsstrimmel
eller klaff

Konvolutter med selvklebende avrivningsstrimmel eller med mer
enn én klaff som brettes over for å lime konvolutten igjen, må ha en
limtype som er kompatibel med varmen og trykket i skriveren: 200 °C.
De ekstra klaffene eller avrivningsstrimlene kan gjøre at konvoluttene
krøller og bretter seg, eller kjører seg fast i skriveren.

Oppbevaring av konvolutter

Riktig lagring av konvolutter bidrar til god utskriftskvalitet. Konvolutter
bør ligge flatt under oppbevaring. Hvis konvoluttene inneholder luft
som lager luftbobler, kan konvolutten bli skrukket under utskrift.

background image

NO

Retningslinjer for bruk av papir 99