HP LaserJet 1100 Printer series - Kort og tungt utskriftsmateriale

background image

Kort og tungt utskriftsmateriale

Mange korttyper kan skrives ut fra innskuffen, inkludert indekskort
og postkort. Noen kort er bedre å bruke til utskrift enn andre, fordi
konstruksjonen på dem er bedre egnet til mating gjennom en
laserskriver.

Du oppnår optimal skriverytelse ved å ikke bruke papir som er tyngre
enn 157 g/m

2

(42 lb). Papir som er for tungt, kan føre til feilmating,

problemer med stabling, fastkjøring, dårlig tonerfiksering, dårlig
utskriftskvalitet eller unormalt stor slitasje på mekaniske
komponenter.

Merk

Utskrift på tyngre papirtyper er mulig hvis skuffen ikke fylles helt, og
det brukes papir med en glatthetsklassifisering på 100-180 Sheffield.

Kortkonstruksjon

Glatthet: Kort med en vekt på 135 - 157 g/m

2

(36-42 lb)

bør ha en glatthetsgrad på 100 - 180 Sheffield. Kort med en
vekt på 60-135 g/m

2

(16-36 lb) bør ha en glatthetsgrad på

100 - 250 Sheffield.

Konstruksjon: Kort skal ligge flatt med en krumming på
maksimum 5 millimeter.

Utførelse: Kontroller at konvoluttene ikke er skrukket, har bretter
eller er skadet på noen måte.

Størrelser: Bruk bare kort innenfor følgende størrelsesområde:

• Minimum: 76 x 127 mm

• Maksimum: 312 x 470 mm

Retningslinjer for kort

Hvis kortene krummer seg eller kjører seg fast, kan du prøve å
skrive ut via den rette gjennomgående utbanen.

Innstill margene minst 2 millimeter fra papirkantene.

background image

100 Tillegg B Papirspesifikasjoner

NO

background image

NO

101

C