HP LaserJet 1100 Printer series - Kundestøttesenter i Europa

background image

Kundestøttesenter i Europa

Språkalternativer i de enkelte landene er tilgjengelige

Åpent mandag til fredag fra 8.30-18.00 CET

HP yter gratis støttetjeneste per telefon i garantiperioden. Ved å
ringe et telefonnummer som er oppført nedenfor, blir du satt i
forbindelse med et velkvalifisert team som er parat til å hjelpe deg.
Hvis du trenger støtte etter garantiperioden, er dette mulig mot en
avgift. Telefonnummeret er det samme. Denne avgiften blir belastet
per oppringning. Ha følgende informasjon klar når du ringer til HP:
produktnavn og serienummer, kjøpedato og beskrivelse
av problemet.

Engelsk

Irland:

(353) (1) 662-5525

Storbritannia:

(44) (171) 512-5202

Nederlandsk

Internasjonalt:

(44) (171) 512-5202

Belgia:

(32) (2) 626-8806

Nederland:

(31) (20) 606-8751

Fransk

Frankrike:

(33) (01) 43-62-3434

Belgia:

(32) (2) 626-8807

Sveits:

(41) (84) 880-1111

Tysk

Tyskland:

(49) (180) 525-8143

Østerrike:

(43) (1) 0660-6386

Norsk

Norge: (47)

2211-6299

Dansk

Danmark: (45)

3929-4099

Finsk

Finland:

(358) (9) 0203-47288

Fortsättning på nästa sida.

background image

NO

HP-støtte 71

Svensk

Sverige:

(46) (8) 619-2170

Italiensk

Italia:

(39) (2) 264-10350

Spansk

Spania:

(34) (90) 232-1123

Portugisisk

Portugal:

(351) (1) 441-7199

Støttenumre innenfor de enkelte land: Hvis du trenger støtte etter
at garantien er utløpt, eller ytterligere reparasjonstjeneste for
produktet, eller hvis det aktuelle landet ikke står på listen nedenfor,
kan du slå opp under “Internasjonale salgs- og servicekontorer”.

Argentina

787-8080

Australia

(61) (3) 272-8000

Brasil

022-829-6612

Canada

(1) (208) 323-2551

Chile

800-360999

Filippinene

(63) (2) 894-1451

Hellas

(30) (1) 689-6411

Hongkong

(852) 800-96-7729

India

(91) (11) 682-6035

(91) (11) 682-6069

Indonesia

(62) (21) 350-3408

Kina

(86) (10) 65053888-5959

Korea

(82) (2) 3270-0700

Korea utenfor Seoul, ring

(82) (080) 999-0700

Malaysia

(60) (3) 295-2566

Mexico (Mexico City)

01 800-22147

Mexico (utenfor Mexico City)

01 800-90529

New Zealand

(64) (9) 356-6640

Fortsättning på nästa sida.

background image

72 Kapittel 6 Service og støtte

NO

Polen

(48) (22) 37-5065

Portugal

(351) (1) 301-7330

Russland

(7) (95) 923-5001

Singapore

(65) 272-5300

Taiwan

(886) (02) 717-0055

Thailand

66 (2) 661-4011-4

Tsjekkia

(420) (2) 613-07-310

Tyrkia

(90) (212) 224-5925

Ungarn

(36) (1) 343-0310

background image

NO

HP-støtte 73