HP LaserJet 1100 Printer series - Informasjonsskjema for service

background image

Informasjonsskjema for service

Informasjonsskjema for service

Hvem returnerer utstyret?

Dato:

Kontaktperson:

Telefon:

Alternativ kontaktperson:

Telefon:

Returadresse:

Spesielle
transportinstruksjoner:

Pakkens innhold:

Modellnummer:

Serienummer:

Vennligst legg ved eventuelle relevante utskrifter når utstyret returneres. Send ikke
med tilbehør som er unødvendig for å utføre reparasjonen (håndbøker,
rengjøringsartikler, osv.

Hva må gjøres?
1. Beskriv hva feilen består i. (Hva skjedde da feilen oppsto? Hva gjorde du da feilen
oppsto? Hvilket program kjørte du? Kan du fremkalle feilen igjen?)

2. Hvis feilen skjer med visse mellomrom, hvor lang tid går det mellom hver gang
feilen oppstår?

3. Er enheten koblet til noe av det følgende? (Oppgi produsent og modellnumre.)
Type datamaskin: Modem: Nettverk:

4. Tilleggskommentarer:

background image

NO

HP-støtte 69