HP LaserJet 1100 Printer series - Retningslinjer for nedpakking av skriveren

background image

Retningslinjer for nedpakking av skriveren

Legg ved eksempler og 5 - 10 papirark eller annet utskrifts-
materiale som ikke ble skrevet ut på riktig måte, hvis det er mulig.

Ta ut og behold eventuelle DIMM-moduler (minne) som er
installert i skriveren. Se under “Fjerne DIMM-moduler”.

Skill skanneren fra skriveren.

Trekk ut og behold eventuelle kabler og ekstrautstyr som er
installert i skriveren.

OBS!

Statisk elektrisitet kan skade DIMM-moduler. Bruk enten en jordet
antistatisk armstropp, eller ta ofte på overflaten til DIMM-modulens
antistatiske pakke, og berør deretter bart metall på skriveren

Ta ut og behold tonerkassetten.

OBS!

Unngå skade på tonerkassetten. Oppbevar kassetten i
originalemballasjen, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for lys.

Bruk den originale esken og pakkematerialet hvis det er mulig.
Transportskade som følge av utilstrekkelig nedpakking, er
kundens ansvar. Hvis du allerede har kastet skriverens
pakkemateriale, kan du ta kontakt med et lokalt transportfirma
for informasjon om nedpakking av skriveren.

Legg ved et utfylt eksemplar av Informasjonsskjema for service.
Se under “Informasjonsskjema for service”.

HP anbefaler å tegne transportforsikring på utstyret.

background image

68 Kapittel 6 Service og støtte

NO