HP LaserJet 1100 Printer series - Skrive ut på brevhode

background image

Skrive ut på brevhode

1

Legg i ark med brevhode med den øvre kanten ned og
utskriftssiden mot skriverens forside. Juster papirskinnene
slik at de passer til arkets bredde.

2

Skriv ut.

Hvis du skal skrive ut et flersidig brev der første siden har brevhode
og resten er vanlige ark, legger du arket med brevhode i innskuffen
for enkeltark og resten av arkene i den vanlige innskuffen. Skriveren
forsøker alltid først å skrive ut fra innskuffen for enkeltark.

Brevforside, etterfulgt av dokumentet.
Bruk begge innskuffene.

background image

20 Kapittel 2 Skrive ut på utskriftsmateriale

NO