HP LaserJet 1100 Printer series - Skrive ut påetiketter

background image

Skrive ut på etiketter

Bruk bare etiketter som er anbefalt til bruk med laserskrivere, for
eksempel HP LaserJet-etiketter. Se “Spesifikasjoner for papir til
skriveren”.

OBS!

Ikke bruk etiketter som er løst festet til underlagsarket eller som er
brettet, krøllet eller skadet på annen måte. Ikke send et etikettark
gjennom skriveren to ganger. Den selvklebende baksiden er laget for
å gå én gang gjennom skriveren. Du må heller ikke bruke etiketter for
kontinuerlig mating eller etiketter som klebes på ved hjelp av fuktighet.

1

Juster utløsermekanismen for papirutmating til ned-posisjon.

2

Legg inn etikettene med den øvre kanten ned og
utskriftssiden mot skriverens forside. Juster papirskinnene
slik at de passer til bredden på etikettarket.

3

Skriv ut, og fjern hvert etikettark etterhvert som det kommer ut av
skriveren, slik at de ikke kleber seg sammen.

background image

NO

Skrive ut på brevhode 19