HP LaserJet 1100 Printer series - Skrive ut på konvolutter

background image

Skrive ut på konvolutter

OBS!

Bruk bare konvolutter som er anbefalt til bruk med laserskrivere. Se
“Spesifikasjoner for papir til skriveren”.

1

Juster utløsermekanismen for papirutmating til ned-posisjon.

2

Legg konvoluttene inn med den smale frimerkesiden ned
og utskriftssiden vendt mot skriverens forside. Juster
papirskinnene slik at de passer til konvolutten.

3

Velg riktig konvoluttstørrelse i programmet. Du har tilgang
til denne innstillingen gjennom skriveregenskapene. Se
“Skriveregenskaper (driver)”.

4

Skriv ut.

background image

18 Kapittel 2 Skrive ut på utskriftsmateriale

NO