HP LaserJet 1100 Printer series - Skrive ut på transparenter

background image

Skrive ut på transparenter

Bruk bare transparenter som er anbefalt til bruk med laserskrivere,
for eksempel HP transparentfilm. Se “Spesifikasjoner for papir til
skriveren”.

OBS!

Kontroller at transparentene ikke er brettet eller krøllet, og at kantene
ikke er revet opp.

1

Juster utløsermekanismen for papirutmating til ned-posisjon.

2

Legg transparentene inn med utskriftssiden (den groveste siden)
vendt mot forsiden av skriveren. Juster papirskinnene.

3

Skriv ut, og fjern hver transparent når den kommer ut av
skriveren, slik at de ikke kleber seg sammen. Legg de utskrevne
transparentene på en plan flate.

background image

NO

Skrive ut på konvolutter 17