HP LaserJet 1100 Printer series - Skriverspesifikasjoner

background image

Skriverspesifikasjoner

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Spesifikasjoner

FCC-kompatibilitet

Miljømessig produktforvaltning

Dataark for materialsikkerhet

Spesielle bestemmelser

background image

84 Tillegg A Skriverspesifikasjoner

NO