HP LaserJet 1100 Printer series - Miljøvern

background image

Miljøvern

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å yte kvalitets-
produkter på en miljømessig forsvarlig måte. Skriveren er konstruert
med tanke på å redusere miljøpåvirkninger.

Denne HP LaserJet-skriveren eliminerer:

Ozonutvikling

Skriveren bruker ladevalser i den elektrografiske prosessen, og
genererer derfor ubetydelige mengder ozongass (O

3

).

Konstruksjonen av denne HP LaserJet-skriveren
reduserer:

Energiforbruk

Energiforbruket faller til 6 W når den er i lavstrømsmodus
(strømsparing). Dette sparer på naturressursene i tillegg til at
det sparer penger, uten at det innvirker på skriverens høye ytelse.
Dette produktet kvalifiserer under E

NERGY

S

TAR

-programmet.

E

NERGY

S

TAR

er et frivillig program som er opprettet for å oppmuntre

til utvikling av energivennlige dataprodukter. Navnet E

NERGY

S

TAR

er et registrert servicemerke i USA for USA EPA (Environmental
Protection Agency).

Som partner i E

NERGY

S

TAR

,

har Hewlett-Packard Company

avgjort at dette produktet oppfyller E

NERGY

S

TAR

-retningslinjene

for energiøkonomi.

Tonerforbruk

I EconoMode brukes betydelig mindre toner som derfor forlenger
tonerkassettens levetid.

Papirforbruk

Du kan be om at et visst antall sider av dokumentet skal skrives ut på
ett papirark. Dette er avhengig av hvilken type programvare du
bruker. Denne utskriftsmetoden, kalt N-opp, sammen med skriverens
manuelle tosidig-funksjon som gir tosidig utskrift, kan redusere
papirforbruket, og dermed pågangen på naturressurser.

background image

88 Tillegg A Skriverspesifikasjoner

NO

Konstruksjonen av denne HP LaserJet-skriveren
forenkler gjenvinning av:

Plast

Plastdeler er merket med materialidentifikasjon i henhold til
internasjonale standarder, som dermed gir større mulighet til å
identifisere plast for resirkuleringsformål når skriveren skal kasseres.

HP tonerkassetter

I mange land kan dette produktets tonerkassett/trommel returneres til
HP via HP Planet Partners Toner Cartridge Recycling Program.
Dette programmet, som er enkelt å bruke, finnes i over 20 land.
Programinformasjon og instruksjoner på flere språk er vedlagt
sammen med alle nye tonerkassetter fra HP.

Informasjon om HPs gjenvinningsprogram for
tonerkassetter

Siden 1990 har gjenvinningsprogrammet for tonerkassetter
samlet inn over tolv millioner brukte kassetter, som ellers ville ha blitt
kastet på søppelfyllinger. HP LaserJet-tonerkassettene sendes til et
oppsamlingssenter, og derfra sendes de i partier til våre gjenvinnings-
partnere som demonterer kassett-delene for resirkulering. Etter å ha
gått gjennom strenge kontroller, blir materialer som mutrer, skruer og
klips gjenvunnet og brukt til å produsere nye kassetter. Resten av
materialene bli smeltet om og brukt som råvarer i en rekke andre
nyttige produkter. Over 95 % av hver kassett basert på vekt, blir
resirkulert. Hvis du vil vite mer, kan du ringe (1) (800) (340-2445)
i USA, eller oppsøke web-stedet HP LaserJet Supplies på
http://www.ljsupplies.com/planetpartners/. Kunder utenfor USA
kan ringe nærmeste HP salgs- og servicekontor hvis de vil vite mer
om gjenvinningsprogrammet for toner-kassetter, HP Planet Partners
LaserJet Toner Cartridge Recycling Program.

Papir

Denne skriveren er egnet til å bruke resirkulert papir når papiret er
i henhold til de retningslinjene som er skissert i HP LaserJet Printer
Family Paper Specification Guide. Se under “Ekstrautstyr og
bestillingsinformasjon” hvis du vil bestille

HP LaserJet Printer Family

Paper Specification Guide. Skriveren er egnet til å bruke resirkulert
papir i henhold til DIN 19 309.

background image

NO

Dataark for materialsikkerhet 89