HP LaserJet 1100 Printer series - Konformitetserklæring

background image

Konformitetserklæring

i henhold til ISO/IEC-retningslinje 22 og EN45014

Produsentens navn:

Hewlett-Packard Company

Produsentens adresse:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer at dette produktet

Produktnavn:

HP LaserJet 1100

Modellnummer:

C4224A

Produkttilbehør:

ALLE

er i overensstemmelse med følgende produktspesifikasjoner:

Sikkerhet:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4

IEC 825-1:1993 / EN 60825-1:1994 klasse 1 (Laser/LED)

EMC:

CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1994 klasse B1

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 -

4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 -

3 V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 -

0,5 kV signallinjer

1,0 kV strømledninger

IEC 1000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995

IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3.3:1995

FCC-bestemmelse 47 CFR, paragraf 15, klasse B2 / ICES-003, 2. utgave / VCCI-21

AS / NZS 3548:1992 / CISPR 22:1993 klasse B1

Tilleggsinformasjon:

Det erklæres herved at dette produktet er i overensstemmelse med direktivene og er utstyrt med
CE-merking i henhold til:

EMC-direktiv 89/336/EU

Direktiv 73/23/EU for lavspenning

Produktet er testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer and Test Systems.

Dette utstyret oppfyller kravene i paragraf 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser:
(1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette utstyret må akseptere eventuell
forstyrrelse det mottar, inkludert forstyrrelser som kan forårsake ufordelaktig drift.

Gjelder BARE for informasjon om overensstemmelse:

I Australia, ta kontakt med:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

I Europa, ta kontakt med:

Nærmeste Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen
(Telefaks: +49-7031-14-3143)

I USA, ta kontakt med:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015
(Telefon: 208-396-6000)

background image

NO

Spesielle bestemmelser 91