HP LaserJet 1100 Printer series - Sikkerhetsbestemmelse angående laserstråling

background image

Sikkerhetsbestemmelse angående
laserstråling

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under U.S. Food
and Drug Administration har vedtatt regler for laserprodukter som er
produsert etter 1. august 1976. Overensstemmelse med disse er
obligatorisk for markedsførte produkter i USA. Denne skriveren
er godkjent som et laserprodukt i “klasse 1” under Radiation
Performance Standard fra U.S. Department of Health and Human
Services (DHHS) ifølge Radiation Control for Health and Safety Act
fra 1968.

Fordi strålene som blir avgitt inni skriveren er sikret med
beskyttelseshylser og utvendig beskyttelse, slippes det overhodet
ikke ut laserstråler under noen fase av driften.

ADVARSEL!

Bruk av kontroller, justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de
som er angitt i denne brukerhåndboken, kan føre til utsettelse for farlig
stråling.