HP LaserJet 1100 Printer series - Stikkordregister

background image

Stikkordregister 119

Stikkordregister

A

Avbryt

utskriftsjobb 30

B

Best kvalitet

skriverinnstilling 31

Bilde

defekter

skriver 48

Bildedefekter

skriver

bitbortfall 50
gjentatte loddrette defekter 51
grå bakgrunn 51
loddrette streker 50
løs toner 51
lys eller svak utskrift 50
misdannede tegn 52
skjev side 52
skrukker eller bretter 52
tonerflekker 50
utsmurt toner 51

Brevhode

skrive ut 19

D

DIMM

fjerne 105
installasjon 102

E

EconoMode 31
egenskaper og fordeler 2
ekstrautstyr og bestilling

delenumre 116

ekstrautstyr og

bestillingsinformasjon 115

Elektronisk hjelp

skriver 12

Etiketter

skrive ut 18

F

Fastkjørt papir

skriver 56

fjerne 56

Feilmeldinger

printer

lyskombinasjoner 41

skriver

på skjermen 43

Feilsøking

skriver 39

bildedefekter 48
fastkjørt papir 56
feilmeldinger 43
finne løsningene 40
lyskombinasjoner 41
papirbehandling 45

utskriftskvalitet 48, 52

Flere sider per ark

skrive ut 27

Forholdsregler

skriver

fastkjørt papir 56

G

garanti 110

tonerkassett 113

H

Hefter

skrive ut 28

Hjelp, elektronisk 12
HP FIRST 75

I

Innstillinger

skriveregenskaper (driver) 11
utskriftskvalitet 31

Installatsjon

skriver 1

background image

120 Stikkordregister

NO

K

Kompatibilitet

LaserJet III 31

Komponenter

skriver 3, 7

Kontrollpanel

skriver 4

Konvolutter

skrive ut 17

Kort

skrive ut 20

Kundestøtte 72

L

Lyskombinasjoner

skriver 41

M

Manuell mating 22
Manuell tosidig utskrift 23
Manuell tosidig utskrift, kort 25
minne

DIMM

fjerne 105
installasjon 102
ledig 104
testing 104

N

N-opp-utskrift 27

P

Papir

legge i

skriver 9

støttede størrelser og typer

skriver 8

velge 8

papir

spesifikasjoner

skriver 94, 99

velge 93

Papirbehandling

skriver

feilsøking 45

Programvare

skriveregenskaper (driver) 11

programvare

lisensbevilling 108

R

Raskere utskrift

skriverinnstilling 31

Rengjøre

papirbane 55
skriver 53, 55

S

salg

kontorer 77

service

avtaler 75
informasjonsskjema 68
kontorer 77
maskinvare 66
representanter 75
tilgjengelighet 66

service og støtte

se også støtte 65
tilgjengelighet 66

Skjermmeldinger

skriver 43

Skrive ut

avbryte en utskriftsjobb 30
hefter 28
med EconoMode (spar toner) 31
skrive ut på utskriftsmateriale

brevhode 19
etiketter 18
konvolutter 17
kort 20
transparenter 16

vannmerker 26

Skriver

alternativer for innmating av papir 5
alternativer for utmating av papir 6
driver 11
egenskaper (driver) 11
elektronisk hjelp 12
fastkjørt papir 56
installasjon 1
komponenter 3, 7
kontrollpanel 4
legge i papir (utskriftsmateriale) 9
lyskombinasjoner 41
spesifikasjoner 84, 85
standardinnstillinger 11
strøm

slå av 10
spenningskonvertering 10

background image

NO

Stikkordregister 121

Skriveregenskaper

flere sider per ark 27
hefteutskrift 28
innstillinger for utskriftskvalitet 31
manuell tosidig utskrift 23
vannmerker 26

Spar toner

EconoMode 31

Spenningskonvertering

skriver 10

spesifikasjoner

Skriver 84, 85
skriver

papir 94, 99

Standardinnstillinger

skriveregenskaper (driver) 11
utskriftskvalitet 31

Støtte

elektroniske tjenester 73
Web 73

støtte 69

America Online 73
CompuServe 73
HP Support Assistant,

compact disc 75

tilgjengelighet 66

Strøm

skriver

slå av 10
spenningskonvertering 10

Support

HP FIRST 75

T

Toner

EconoMode (spar toner) 31
fordele 36

Tonerkassett

behandle 33
resirkulere 35
skifte 37
spar toner, EconoMode 35

Tosidig utskrift 23
Tosidig utskrift, kort 25
Transparenter

skrive ut 16

U

Utskriftskvalitet

feilsøking 48, 52
innstillinger 31

Utskriftsmateriale

brevhode, skrive ut 19
etiketter, skrive ut 18
konvolutter, skrive ut 17
kort, skrive ut 20
skriver

velge 8

spesifikasjoner 8
transparenter, skrive ut 16

utskriftsmateriale

spesifikasjoner 93

Utskriftsoppgaver

flere sider per ark 27
N-opp-utskrift 27
skrive ut hefter 28
skrive ut på begge sider

av papiret 23

skrive ut på begge sider

av papiret, kort 25

skrive ut vannmerker 26

V

Vannmerker 26

background image

122 Stikkordregister

NO

background image
background image

Trykt på

resirkulert papir

Copyright© 1998
Hewlett-Packard Co.

C4224-90934

Trykt i Tyskland

Håndbokens delenr.

*C4224-90934*

*C4224-90934*

C4224-90934